Dag van de Fietshelm10 april 2024 is de derde editie van de Dag van de Fietshelm. Een dag die in het leven geroepen is om aandacht te vragen voor het belang van het dragen van een fietshelm. Artsen, organisaties en stichtingen hebben de handen ineen geslagen om ook op de overige dagen het fietshelmgebruik te stimuleren.

Fryslân zet 'm op

Lydia Siderius 19-04-2023 226 keer bekeken 0 reacties

Provincie Fryslân lanceerde op de Dag van de Fietshelm haar nieuwe campagne: Fryslân zet 'm op. De campagne is bedoeld om helmgebruik te normaliseren en stimuleren onder de Friese inwoners. Om dat voor iedereen mogelijk te maken, stelden ze 250 fietshelmen beschikbaar aan stichting Kinderfietsplan.

Vanaf nu kunnen dus ook 250 kinderen die een fiets krijgen via het Kinderfietsenplan van de ANWB veiliger fietsen. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder overhandigde de helmen woensdag aan vertegenwoordigers van drie Friese fietswerkplaatsen.  Dit gebeurde bij fietswerkplaats Oud-Oost in Leeuwarden.

‘Een fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met 36 procent en kan bij een ongeluk veel leed voorkomen, zeker bij kinderen en (oudere) e-bikers’, vertelt de gedeputeerde. ‘Daarom ondersteunen wij het Kinderfietsenplan van harte. Ook op andere manieren willen we Friezen stimuleren om een fietshelm te dragen, onder andere via een campagne’. Onderdeel van de campagne is www.fryslanzetmop.frl, deze staat inmiddels online. Ook komt er een tweede editie van de kortingsactie voor fietshelmen. Vanaf 12 mei krijgen Friezen van 55 jaar en ouder 25 euro korting op de aankoop van een helm, op = op. De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) organiseert de actie, de provincie subsidieert.

Kinderfietsenplan
Het Kinderfietsenplan bestaat sinds 2015. Met dit initiatief zamelt de ANWB samen met leden, gemeenten, verenigingen en vrijwilligers fietsen in. Vervolgens knappen ze de fietsen met behulp van vrijwilligers op in werkplaatsen door heel Nederland. Door samen te werken met maatschappelijke organisaties zoals Stichting Leergeld, Kringloop Nederland en Kindpakket zorgt de ANWB ervoor dat de fietsen uiteindelijk terecht komen bij kinderen die ze het hardst nodig hebben en voor wie het niet mogelijk is zelf een fiets aan te schaffen. 

Sinds de start zijn 50.000 fietsen ingezameld. Er zijn 60 werkplaatsen in heel Nederland waar fietsen worden opgeknapt. Meer dan 200 vrijwilligers zetten zich meerdere malen per maand in om fietsen in te zamelen, op te halen en op te knappen.

Dag van de Fietshelm
Woensdag 19 april 2023 vond de tweede Landelijke Dag van de Fietshelm plaats. Doel van deze dag is om het belang van de fietshelm onder de aandacht te brengen bij jong en oud. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakte de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) prognoses van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden. De verwachting is dat over de periode 2018-2040 onder fietsers het aantal ernstige verkeersgewonden bij eenzijdige ongevallen met 80% zal toenemen. De 65-plusser wordt daarbij als een belangrijke risicodoelgroep aangemerkt. De groep 65-plus wordt groter, het aandeel 80-plus wordt groter, ze worden beiden mobieler én kiezen meer voor de fiets als vervoermiddel.

Voor meer informatie: www.fryslanzetmop.frl 

Cookie-instellingen